You are here: Home Beauty Tips Blog รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ
รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ

ปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจ ยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ยิ่งสไตทของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปซึ่งนำมาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ  ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้ จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของหัวใจ และอย่าละเลยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง

 


 

หลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของคอเลสเตอรอส และสารต่างๆ ภายในหลอดเลือด ทำให้เกิดการสร้างคราบไขมัน (Plaque) ที่ไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจลดลงเรื่อยๆ จนไม่เพียงพอนำไปสู่สภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและอาจร้ายแรงถึงขึ้นเสียชีวิตได้


สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นเกิดจากอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นโรคยิ่งเพิ่มขึ้น ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ระดับไขมันในเลือดสูงผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  นอกจากนี้ผู้ที่มีความเครียดและขาดการออกกำลังกายก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นกัน ซึ่งความรุนแรงของโรคนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล ลักษณะอาการเด่นๆ ของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจที่พบ ได้แก่ ไม่สบายที่หน้าอก รู้สึกเจ็บหน้าอกจนทนไม่ไหว แน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออก อ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่าย


การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ

นอกจากต้องอาศัยความเชียวชาญของแพทย์แล้ว การที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างถูกต้องทั้งประวัติและลักษณะอาการที่ปรากฎย่อมช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ตรวจร่างกาย อาทิเช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้า Electrocardiogram (ECG, EKG) การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงกับการวิ่งสายพาน (Exercise stress test) การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นแบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่


ระดับที่ 1

รักษาโดยปรับเปลื่ยนพฤติกรรม เช่น เลิกสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น

ระดับที่ 2

รักษาโดยการใช้ยา ในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาที่ช่วยให้การไหลเวียนหรือสูบฉีดเลือดดีขึ้น ซึ่งต้องรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะยาบางชนิดอาจมีผลข้างเคียง

ระดับที่ 3

รักษาโดยการทำหัตถการแบบ Invasive เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน  (ฺBalloon Angioplasty) หรือใส่ขดลวดเล็กๆ (Stent) เข้าไปเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจตีบให้ทำงานได้เป็นปกติ เป็นต้น

ระดับที่ 4

รักษาโดยการผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (บายพาสหัวใจ) (Coronary Artery bypass Graft-CABG) โดยมีทั้งเทคนิคบายพาสหัวใจแบบใช้และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมตามความจำเป็นของผู้ป่วย


การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างเห็นผลคือ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงซึ่งมีทั้งปัจจัยเสียงที่ควบคุมได้และปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้คือ อายุ พันธุกรรม และเพศ สำหรับผู้ชายที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนอายุ 40 ปี และผู้หญิงที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนอายุ 50 ปี อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้และเป็นการป้องกันโรคนี้ได้เป็นอย่างดี ประกอดด้วยระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อลดความเสียงในการเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวานควบคุมและรักษาให้หายขาดเพราะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ประสิทธิภาพลดลง โรความดันโลหิตสูงความรีบรักษาให้หายขาด เพื่อไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไปส่งผลให้หลอดเลือดตีบ เลิกสูบบุหรี่เพราะผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจซึ่งนำไปสู่หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะผู้ที่มีน้ำหนักเกิดมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ มากมาย ออกกำลังกายเป็นประจำ เลือกกีฬาที่เคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายเช่น แอโรบิค ว่ายน้ำ จ๊อกกิ้ง เป็นต้นขอขอบคุณ นายแพทย์ประดับ สุขมุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

และนิตยสารสุขภาพดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 เวลา 06:19 น.
 www.Stats.in.th